loading
Chapewerken

Chapewerken Knockaert biedt u diverse mogelijkheden in chapewerken.

Dekvloeren worden in verschillende types onderverdeeld volgens de functie die ze te vervullen hebben. Hieronder ziet u een overzicht: Hechtende dekvloer. Een dekvloer die door zijn samenstelling en uitvoering rechtstreeks aan de draagvloer vastgehecht wordt.

Niet-hechtende dekvloer. Deze dekvloer is van de draagvloer gescheiden door middel van een scheidingslaag en is nergens aan de ondergrond vastgehecht. De ondergrond moet vlak zijn, zo niet moet er vooraf een uitvullaag worden aangebracht.

Zwevende dekvloer De zwevende dekvloer wordt eerst gestort op een akoestische of thermische isolatielaag. Hij heeft zodoende geen stijve verbinding met een aan- of onderliggend bouwelement. Dit kan bijvoorbeeld een draagvloer, muur, plint of tussendorpel zijn.

Dekvloer met vloerverwarming Deze dekvloer is aangebracht op een isolatie, met eventuele tussenplaatsing van een scheidingslaag, inwerking van vloerverwarmingselementen of wordt gestort op onderliggende verwarmingselementen die zelf op of in de isolatie rusten.

Dekvloer in helling (voor platte daken). Indien de dekvloer onder een helling wordt uitgevoerd, duidt de opdrachtgever de richting en de hellingsgraad aan. Als het om hellingen voor het wegvloeien van regenwater gaat, en rekening houdend met de praktische uitvoeringsmogelijkheden en de toegestane vlakheidtoleranties, is het aangewezen om geen hellingen kleiner dan 1 cm / m te voorzien, om zo de stagnatie van het regenwater te beperken. De verdere afwerking op de dekvloer wordt voorzien door de aannemer dakbedekking.

Sneldrogende dekvloer Door in een bepaalde dekvloer hulpstoffen te vermengen kan de droogtijd verkort worden. Bij een standaardsamenstelling van een dekvloer, wordt er een vloeistof toegevoegd die de dekvloer sneller laat uitdrogen. Chapewerken Knockaert werkt met twee droogtijden van 10 of 16 dagen. Dit hangt af van de vochtigheid van de dekvloer na de droogtijd.

Chapewerken Knockaert werkt ook met onderlagen. Dit is een laag of zijn lagen die tussen de dekvloer en de draagvloer aangebracht wordt of worden. De dikte ervan is afhankelijk van de aard en/of het beoogde doel (bij voorbeeld uitvullaag tussen leidingen).